Utbildning i ISTDP

Foto: Robert Johansson

Jag är en av flera psykologer i Stockholm som erbjuder kvalificerade utbildningar i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Jag arrangerar tredagars introduktionsutbildningar (sk. pre-core-utbildningar) samt är huvudlärare för treåriga utbildningar som ger fördjupade kunskaper och färdigheter i ISTDP som metod (sk. core-utbildningar). Dessa utbildningar sker i samarbete med  ISTDP-institutet, Sveriges nätverk för ISTDP-utbildare.

Jag är certifierad lärare och handledare i ISTDP efter att ha genomgått Jon Fredericksons treåriga lärar-och handledarutbildning Training of Trainers. Jag har handlett och undervisat i ISTDP sedan 2018.

Mer information finns under fliken ”Anmälan till coreutbildning och pre-core”

ISTPD-institutet: http://www.istdpinstitutet.wordpress.com

Svenska ISTDP-föreningen: http://www.istdpsweden.se

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close