Utbildning i ISTDP

Foto: Robert Johansson

Jag är en av flera psykologer i Stockholm som erbjuder kvalificerade utbildningar i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Jag arrangerar tredagars introduktionsutbildningar (sk. pre-core-utbildningar) samt är huvudlärare för treåriga utbildningar som ger fördjupade kunskaper och färdigheter i ISTDP som metod (sk. core-utbildningar). Dessa utbildningar sker i samarbete med Marie Cederschiölds högskola samt ISTDP-institutet, Sveriges nätverk för ISTDP-utbildning.

Jag är certifierad lärare och handledare i ISTDP efter att ha genomgått Jon Fredericksons treåriga lärar-och handledarutbildning Training of Trainers.

Nedan finner du mer detaljerad information om coreutbildningens innehåll och upplägg. Mer information finns även på Marie Cedeschiölds högskolas hemsida: https://www.mchs.se/ISTDP

Fördjupningsutbildning i ISTDP (Core training).

Intensive short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykoterapeutisk modell med teoretisk grund i psykoanalysen. Modellen har ett växande forskningsstöd för behandling av bland annat behandlingsresistenta depressioner, funktionella somatiska symtom samt personlighetssyndrom. Eftersom det är en transdiagnostisk modell passar den även bra för patienter med psykiatrisk komorbiditet av olika slag. Metoden innebär att man lär sig anpassa behandlingen efter patienten utifrån den respons man får i form av t.e.x. undvikandebeteenden (försvar) eller ångestreaktioner. Behandlingsupplägg och interventioner skiljer sig mycket åt beroende på patientens kapacitet och ambitionen är att behandlaren ska vara så flexibel och effektiv i sitt arbete som möjligt.

En fördjupningsutbildning i ISTDP är inte enbart en utbildning i en specifik psykologisk behandling. Utbildningen etablerar även generella hjälpsamma principer för hur man kan utvecklas som behandlare i syfte att hjälpa fler patienter: hur videoinspelning av patientsamtal används i handledning, hur man själv kan titta på videoinspelade samtal på ett konstruktivt sätt, hur man övar på specifika psykoterapeutiska färdigheter, hur man maximerar effekten av expert- och kamrathandledning etc. Dessa principer (kallade ”deliberate practice”) bygger på forskning gällande hur man uppnår expertis inom ett område och är användbara oavsett vilket psykoterapimodell man arbetar utifrån.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Psykologförbundet.

Upplägg

Utbildningen följer det upplägg som utvecklats av Jon Frederickson mfl, sk. Core training: tolv heldagar per år fördelade på fyra tredagarspass. Utbildningen omfattar tre år. I varje tredagarsmodul tas en specifik aspekt av ISTDP-metoden upp i teoretiska genomgångar och olika typer av praktiska, färdighetsutvecklande övningar (rollspel). Inom ramen för varje modul erhåller varje student en timmes individuell handledning utifrån en egen, filmad terapisession. Dessutom ingår en timmes individuell handledning mellan varje utbildningsmodul. Fokus ligger på praktik snarare än teori eftersom det förväntas ge större effekter i den enskilde studentens/behandlarens arbete med patienter. Maximalt tio studenter ingår i gruppen och ambitionen är att skapa en lärandemiljö där var och en ges utrymme att lära och utvecklas optimalt. Därför läggs stor vikt vid att bygga trygghet och tillit i utbildningsgruppen. Varje utbildningsdag avslutas med en grupprocesstimme för att främja lärande, utveckling och ett gott klimat i gruppen.

Huvudlärare är leg psykolog Niklas Rasmussen. Han har gått en treårig lärar- och handledarutbildning för Jon Frederickson, en av världens ledande experter på ISTDP och ISTDP-handledning. Niklas har arbetat med psykoterapeutiskt arbete sedan 2008 och har fem års erfarenhet av att arbeta med ISTDP inom specialistpsykiatriska öppenvård.

Krav för att bli godkänd

Närvaro och aktivt deltagande vid samtliga kurstillfällen. Varje student ska ha minst 2 ISTDP-psykoterapier som filmas på video pågående parallellt med utbildningen. Sessionerna ska filmas för att användas i handledningen som sker på kursdagarna. Studenten ansvarar för att ta med sig terapifilm till varje kurstillfälle. Inför varje utbildningsmodul kommer studenterna få information om kurslitteratur att studera in bestående av vetenskapliga artiklar (tillhandahålls utan extra kostnad) och utvalda kapitel i ISTDP-relaterade fackböcker (införskaffas av kursdeltagarna själva).

Kvalifikationskrav

Psykologlegitimation eller psykoterapeutlegitimation. All erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete är meriterande.

Kursstart

Nästa kursstart är planerad till mars 2023.

Ansökan

information om ansökningsförfarande finns via länken: https://www.mchs.se/ISTDP

ISTPD-institutet: http://www.istdpinstitutet.wordpress.com

Svenska ISTDP-föreningen: http://www.istdpsweden.se

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close