HBTQI-certifiering

Jag har under 2022 genomgått RFSL:s utbildning ”HBTQI-certifiering för privatpraktiserande psykoterapeuter”. Till stor del har utbildningen handlat om att jag själv fått reflektera kring HBTQI-frågor för att få bättre förståelse för mina egna ”blinda fläckar” och bli en öppnare terapeut, handledare och lärare. Därutöver har utbildningen gett mig utökade kunskaper kring HBTQI-begrepp, HBTQI-personers livsvillkor samt hur olika samhällsnormer påverkar oss och bidrar till diskriminering.

Jag är en av de fyra första psykologerna och psykoterapeuterna som genomgått denna utbildning.

(HBTQI står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queerpersoner och Intersexpersoner.)

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close