Psykoterapihandledning

Syftet med psykoterapihandledning är givetvis att man som terapeut får hjälp att uppnå bättre resultat i de psykoterapier man bedriver. För att detta ska säkerställas tillämpar jag följande principer i mitt handledningsarbete:

  • Fokus ligger alltid på att uppnå positiva mål. Var och en ska få hjälp med sina utmaningar, oavsett var man befinner sig i sin utveckling som psykoterapeut.
  • En förutsättning i handledningen är att den handledde filmar sina terapisessioner eftersom film ger bäst information om var fokus behöver ligga i handledningen.
  • De jag handleder ska minst ha genomgått introduktionsutbildning i ISTDP (sk. pre- core).
  • Vi identifierar tillsammans specifika färdigheter som behöver utvecklas och gör sedan rollspelsövningar som syftar till att etablera dessa. Därmed kan den handledde lämna varje handledningstillfälle med nya konkreta färdigheter som förbättrar hens effektivitet som terapeut.
  • Alla som arbetar terapeutiskt har ”blinda fläckar” som på olika sätt försvårar arbetet. Som handledare är det viktigt att hjälpa den handledde att uppmärksamma dessa och hitta vägar mot att öppnare förhållningssätt och därmed bättre allians i relation till patienterna.

Jag handleder både i grupp och individuellt. Kontakta mig så kommer vi överens om ett upplägg som passar dig/er. Handledningen följer de principer som är etablerade för handledning i ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy).

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close