Psykoterapihandledning

Jag erbjuder metodhandledning i ISTDP. De jag handleder behöver därför minst ha genomgått introduktionsutbildning i ISTDP (sk. pre- core) och allra helst även påbörjat eller avslutat den treåriga utbildningen i ISTDP (core).

Syftet med psykoterapihandledning är givetvis att man som terapeut får hjälp att uppnå bättre resultat i de psykoterapier man bedriver. För att detta ska säkerställas tillämpar jag följande principer i mitt handledningsarbete:

  • Fokus ligger alltid på att uppnå positiva mål. Var och en ska få hjälp med sina utmaningar, oavsett var man befinner sig i sin utveckling som psykoterapeut.
  • En förutsättning i handledningen är att den handledde filmar sina terapisessioner eftersom film ger bäst information om var fokus behöver ligga i handledningen.
  • Vi identifierar tillsammans specifika färdigheter som behöver utvecklas och gör sedan färdighetsbyggande övningar som syftar till att etablera dessa. Därmed kan den handledde lämna varje handledningstillfälle med nya konkreta färdigheter som förbättrar hens effektivitet som terapeut.
  • Alla som arbetar terapeutiskt har ”blinda fläckar” som på olika sätt försvårar arbetet. Som handledare är det viktigt att hjälpa den handledde att uppmärksamma dessa och hitta vägar mot att öppnare förhållningssätt och därmed bättre allians i relation till patienterna.
  • Att arbeta med ISTDP kommer oundvikligen vara utmanande för terapeuten. Det känslomässiga fokuset i terapin kommer väcka starka känslor hos terapeuten, något som brukar kallas motöverföringsreaktioner. Dessa reaktioner behöver uppmärksammas och hanteras av terapeuten för att hen ska kunna arbeta effektivt med sina patienter. Därför har motöverföringsreaktioner en central plats i handledningen: vilka reaktioner har terapeuten gentemot patienten? Vilken information ger dessa reaktioner om patienten? Blir motöverföringsreaktionerna ett hinder i terapin och hur kan vi i så fall avhjälpa detta?

Jag handleder både i grupp och individuellt. Kontakta mig så kommer vi överens om ett upplägg som passar dig/er. Handledningen följer de principer som är etablerade för handledning i ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy).

Jag är certifierad ISTDP-handledare efter treårig handledarutbildning (Training of trainers) för Jon Frederickson. Jag är även en del av nätverket ISTDP-institutet Sverige.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close