Psykoterapihandledning

Syftet med psykoterapihandledning är givetvis att man får hjälp att uppnå bättre resultat i de psykoterapier man bedriver. För att detta ska säkerställas tillämpar jag följande principer i mitt handledningsarbete:

  • Fokus ligger alltid på att uppnå positiva mål. Var och en ska få hjälp med sina utmaningar, oavsett var man befinner sig i sin utveckling som psykoterapeut.
  • jag uppmuntrar handledanter att filma sina terapisessioner eftersom film ger bäst information om vad handledningen behöver fokusera på.
  • Vi identifierar tillsammans specifika färdigheter som behöver utvecklas och gör sedan rollspelsövningar som syftar till att etablera dessa. Därmed kan den handledde lämna varje handledningstillfälle med nya konkreta färdigheter som förbättrar hens effektivitet som terapeut.

Jag handleder både i grupp och individuellt. Kontakta mig så kommer vi överens om ett upplägg som passar dig/er. Handledningen följer de principer som är etablerade för handledning i ISTDP. Jag är dock öppen för att handleda personer utan förkunskaper i denna metod.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close