Anmälan coregrupp och pre-core

Pre-coreutbildning: introduktion till ISTDP

Nästa pre-coreutbildning i ISTDP går av stapeln 13-15 februari 2023 i Stockholm.  Därefter hålls nästa pre-core i Östersund 26-28 april 2023. Här följer information båda kursomgångarna:

INORMATION OM PRE-CORE-UTBILDNING I ISTDP 13-15 FEBRUARI 2023 I STOCKHOLM

Välkommen till introduktionsutbildning intensiv dynamisk korttidpsykoterapi, ISTDP, i Stockholm den 13-15 februari 2023. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till ISTDP. Följande moment ingår:

  • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
  • övning i att etablera en god arbetsallians och ett emotionellt präglat fokus för behandlingen
  • övning i att bedöma patientens ångestnivå och ångestreglering
  • övning i att identifiera och hantera försvar och motstånd.

Undervisningen sker via teoretiska genomgångar, rollspel och visning av video från lärarens egna terapisessioner med patienter. Kursen leds av leg psykolog Niklas Rasmussen, certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare.

Deltagarantalet är begränsat till 10 personer.  Den lilla gruppstorleken ger stort utrymme för varje deltagare att bli mött utifrån sin individuella kunskapsnivå. Kursen hålls i trevliga lokaler centralt i Stockholm.

Introduktionskursen är förberedande för att läsa den treåriga fördjupningsutbildningen i ISTDP (sk. Core-utbildning). Niklas startar en ny core-utbildning på Marie Cederschiölds högskola under våren 2023 och det finns möjlighet att anmäla sig till den i samband med denna pre-core.

Plats: ISTDP-mottagningen Stockholm, Timmermansgatan 9, Stockholm

Tid: 13-15 februari, samtliga dagar kl. 09.00 – 17:00.

Målgrupp: Kursen riktar sig till psykologer, psykoterapeuter och psykologstudenter samt annan vårdpersonal som kan ha nytta av grundläggande ISTDP-färdigheter i sitt arbete.

 Kostnad: 5000 kr exklusive moms (heltidsstudenter betalar 3500 kr exkl. moms)

Anmälan:  Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till rasmussenpsykoterapi@gmail.com. Sista anmälningsdag är 2023-02-01.

INFORMATION OM PRE-CORE I ÖSTERSUND 21-23 APRIL 2023

Välkommen till introduktionsutbildning i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, (ISTDP) i Östersund den 21-23 april 2023. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till ISTDP. Följande moment ingår:

  • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
  • övning i att etablera en god arbetsallians och fokus på känslomässiga problem i behandlingen
  • övning i att bedöma patientens ångestnivå och ångestreglering
  • övning i att identifiera och arbeta med patientens försvar och motstånd

Undervisningen sker via teoretiska genomgångar, rollspel och visning av video från lärarens egna terapisessioner med patienter.

Deltagarantalet är begränsat till 10 personer.  Den lilla gruppstorleken ger utrymme för varje deltagare att bli mött utifrån sin individuella kunskapsnivå. Kursen hålls i lokaler centralt i Östersund.

Introduktionskursen är en förberedelse för den treåriga fördjupningsutbildningen i ISTDP (sk. Core-utbildning).

Kursen leds av leg. psykolog Niklas Rasmussen, certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare. Niklas har 15 års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete och har undervisat i ISTDP de senaste fem åren, bland annat på Uppsala Universitet. Han samverkar med övriga ISTDP-handledare och lärare i ISTDP-institutet i Sverige.

Plats: Lokaler centralt i Östersund. Detaljer om lokal, adress etc. utannonseras senare!

Tid: 21-23 april 2023, samtliga dagar kl. 09.00 – 17:00.

Målgrupp: Kursen riktar sig till psykologer, psykoterapeuter och psykologstudenter samt annan vårdpersonal med grundläggande psykoterapeututbildning.

Kostnad: 7000 kr exklusive moms (heltidsstudenter betalar 4000 kr exkl. moms)

Anmälan:  Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till rasmussenpsykoterapi@gmail.com. Sista anmälningsdag är 2023-03-15.

Mer information om Niklas Rasmussen finns på http://www.rasmussenpsykoterapi.se

Varmt välkommen med din anmälan!

Coreutbildning i ISTDP: treårig fördjupningsutbildning

I mars 2023 startar en ny coreutbildning med Niklas Rasmussen som lärare. Utbildningen arrangeras av Marie Cederschiölds högskola i Stockholm. Detta är en treårig utbildning med syfte att etablera teoretisk och praktisk grund för att arbeta med ISTDP. Utbildningen kommer vara öppen för leg psykologer och leg psykoterapeuter och är ackrediterad som specialistkurs av psykologförbundet. Mer information om anmälan finns via länken: https://www.mchs.se/ISTDP

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close