Anmälan coregrupp och pre-core

Pre-coreutbildning: introduktion till ISTDP

Ingen pre-coreutbildning är planerad i min regi. Gå till http://www.istdpsweden.se för information om kommande pre-cores i Sverige.

Coreutbildning i ISTDP

I februari 2021 startar en ny coregrupp, dvs en treårig utbildning med syfte att etablera teoretisk och praktisk grund för att arbeta med ISTDP. Allan Abbas och Liv Raissi kommer vara gästlärare. Ta chansen att utveckla nya terapeutiska färdigheter som du har nytta av under resten av ditt yrkesliv!

Vi tar nu emot anmälningar till kursen.

Nedan finns all information du behöver:

Fördjupningsutbildning i ISTDP (Core training).

En fördjupningsutbildning i ISTDP kommer startas i början av 2021. Utbildningen sker i samarbete med ISTDP-institutet, Sveriges nätverk för utbildare i ISTDP. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Psykologförbundet.

Intensive short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykoterapeutisk modell med teoretisk grund i psykoanalysen. Modellen har ett växande forskningsstöd för behandling av bland annat behandlingsresistenta depressioner, funktionella somatiska symtom samt personlighetssyndrom. Eftersom det är en transdiagnostisk modell passar den även bra för patienter med psykiatrisk komorbiditet av olika slag. Metoden innebär att man lär sig anpassa behandlingen efter patienten utifrån den respons man får i form av t.e.x. undvikandebeteenden (försvar) eller ångestreaktioner. Behandlingsupplägg och interventioner skiljer sig mycket åt beroende på patientens kapacitet och ambitionen är att behandlaren ska vara så flexibel och effektiv i sitt arbete som möjligt.

En fördjupningsutbildning i ISTDP är inte enbart en utbildning i en specifik psykologisk behandling. Utbildningen etablerar även generella hjälpsamma principer för hur man kan utvecklas som behandlare i syfte att hjälpa fler patienter: hur videoinspelning av patientsamtal används i handledning, hur man själv kan titta på videoinspelade samtal på ett konstruktivt sätt, hur man övar på specifika psykoterapeutiska färdigheter, hur man maximerar effekten av expert- och kamrathandledning etc. Dessa principer (kallade ”deliberate practice”) bygger på forskning gällande hur man uppnår expertis inom ett område och är användbara oavsett vilket psykoterapimodell man arbetar utifrån.

 

Upplägg

Utbildningen följer det upplägg som utvecklats av Jon Frederickson mfl, sk. Core training: tolv heldagar per år fördelade på fyra tredagarspass. Utbildningen omfattar tre år. I varje tredagarsmodul tas en specifik aspekt av ISTDP-metoden upp i teoretiska genomgångar och olika typer av praktiska, färdighetsutvecklande övningar (rollspel). Inom ramen för varje modul erhåller varje student en timmes individuell handledning utifrån en egen, filmad terapisession. Fokus ligger på praktik snarare än teori eftersom det förväntas ge större effekter i den enskilde studentens/behandlarens arbete med patienter. Åtta studenter ingår i gruppen och ambitionen är att skapa en lärandemiljö där var och en ges utrymme att lära och utvecklas optimalt. Därför läggs stor vikt vid att bygga trygghet och tillit i utbildningsgruppen. Varje utbildningsdag avslutas med en grupprocesstimme för att främja lärande, utveckling och ett gott klimat i gruppen.

Huvudlärare är leg psykolog Niklas Rasmussen. Niklas går nu en lärar- och handledarutbildning för Jon Frederickson, en av världens ledande experter på ISTDP och ISTDP-handledning. Niklas har tio års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete samt fem års erfarenhet av att arbeta med ISTDP i den specialistpsykiatriska vården.

Gästlärare:

Allan Abbas, en av världens ledande ISTDP-experter. En tredagars föreläsning där Allan visar videoexempel från sitt terapeutiska arbete ingår i coreutbildningen.

Liv Raissi, psykolog med flera års erfarenhet som handledare och lärare i ISTDP i Sverige. Liv kommer att hålla i en av utbildningens tredagarsmoduler med undervisning och handledning till samtliga gruppdeltagare.

Krav för att bli godkänd

Närvaro och aktivt deltagande vid samtliga kurstillfällen. Varje student bör ha minst 2 psykoterapier pågående parallellt med utbildningen. Sessionerna ska filmas för att användas i handledningen som sker på kursdagarna. Studenten ansvarar för att ta med sig terapifilm till varje kurstillfälle. Inför varje utbildningsmodul kommer studenterna få information om kurslitteratur att studera in bestående av vetenskapliga artiklar (tillhandahålls utan extra kostnad) och utvalda kapitel i ISTDP-relaterade fackböcker (införskaffas av kursdeltagarna själva).

Lokal

Utbildningen kommer att hållas på ISTDP-mottagningen Stockholm, Timmermansgatan 9 i Stockholm.

 

Ekonomi

Pris: 6500kr (exklusive moms) per tredagarsmodul.

 

Kvalifikationskrav

Psykologlegitimation eller psykoterapeutlegitimation. PTP-psykologer kan antas i undantagsfall. All erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete är meriterande.

Kursstart

De första utbildningsdagarna är 15-17 februari 2021.

 

Ansökan

Skicka din ansökan till rasmussenpsykoterapi@gmail.com med information om psykolog/psykoterapeutleg. år då leg utfärdades, beskrivning av arbetslivserfarenheter och tidigare relevanta utbildningar.

De som tackar ja till att gå utbildningen förbinder sig att delta under utbildningens första år, dvs de första fyra tredagarsmodulerna. Fullt pris kommer att debiteras även vid frånvaro.

ISTPD-institutet: http://www.istdpinstitutet.wordpress.com

Svenska ISTDP-föreningen: http://www.istdpsweden.se

 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close