Anmälan till coreutbildning och pre-core

Här finns information om kommande utbildningar i ISTDP som Rasmussen Psykoterapi arrangerar.

FÖRDJUPNINGSUTBILDNING I ISTDP (COREUTBILDNING), START HÖSTEN 2023 

I september 2023 startar en ny omgång av den treåriga fördjupningsutbildningen i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Huvudlärare är Niklas Rasmussen, leg psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och certifierad lärare och handledare i ISTDP. Utbildningen sker i samråd med ISTDP-institutet, Sveriges nätverk för utbildare och handledare i ISTDP.

Om utbildningen

Intensive short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykoterapeutisk modell med teoretisk grund i psykodynamisk teoribildning. Modellen har ett växande forskningsstöd för behandling av bland annat behandlingsresistenta depressioner, funktionella somatiska problem samt personlighetssyndrom. Eftersom det är en transdiagnostisk modell passar den även bra för patienter med psykiatrisk komorbiditet av olika slag. Metoden innebär att man lär sig anpassa behandlingen efter patienten utifrån den respons man får i form av t.e.x. undvikandebeteenden eller ångestreaktioner. Behandlingsupplägg och interventioner skiljer sig mycket åt beroende på patientens kapacitet och ambitionen är att behandlaren ska vara så flexibel och effektiv i sitt arbete som möjligt.

Utbildningen etablerar även generella hjälpsamma principer för hur man kan utvecklas som behandlare i syfte att hjälpa fler patienter: hur videoinspelning av patientsamtal används i handledning, hur man själv kan titta på videoinspelade samtal på ett konstruktivt sätt, hur man övar på specifika psykoterapeutiska färdigheter samt hur man tar vara på expert- och kamrathandledning. Dessa principer (kallade ”deliberate practice”) bygger på den forskning som finns om hur man uppnår expertis inom ett område och är användbara oavsett vilket psykoterapimodell man arbetar utifrån.

Upplägg

Utbildningen följer det upplägg som utvecklats av Jon Frederickson mfl, sk. Core training: fyra tredagarspass per år i totalt tre år, totalt tolv tredagarsmoduler. I varje tredagarsmodul tas en specifik aspekt av ISTDP-metoden upp i teoretiska genomgångar och olika praktiska, färdighetsutvecklande övningar (rollspel). Inom ramen för varje modul får varje student en timmes individuell metodhandledning utifrån en egen, filmad terapisession. Fokus ligger på praktik snarare än teori eftersom det förväntas ge större effekter i den enskilde studentens/behandlarens arbete med patienter. Upplägget är väletablerat och har ackrediterats som specialistkurs i Psykologförbundets specialistutbildning. För de studenter som vill införliva utbildningen i en specialistutbildning kommer en examinationsuppgift tillkomma i slutet av utbildningen.

Utöver utbildningsmodulerna erhåller varje deltagare 55 minuters individuell handledning mellan varje modul, totalt elva individuella handledningstillfällen per deltagare.

Inför varje modul kommer deltagarna få tillgång till texter som ska läsas: artiklar och bokkapitel som berör olika aspekter av ISTDP som metod. Varje student ska också läsa följande böcker:

  1. frederickson: Co-creating Change.
  2. Abbass: Reaching Through resistance
  3. Coughlin: Maximizing Effectiveness of Dynamic Psychotherapy

Lärare kommer att vara psykolog Niklas Rasmussen.  Niklas har själv genomgått treårig core-utbildning i ISTDP och har även gått en treårig lärar/handledarutbildning för Jon Frederickson, en av världens ledande experter på ISTDP och ISTDP-handledning. Han har undervisat och handlett i ISTDP sedan 2018.

Praktisk information

Pris: 7500 kr exkl. moms per tredagarsmodul. Individuella handledningsessioner mellan modulerna inkluderas i detta pris.

Lokal: vi träffas i trevliga lokaler på ISTPD-mottagningen Stockholm, Timmermansgatan 9 i Stockholm.

Kvalifikationskrav: Leg. psykolog samt genomgången introduktionsutbildning i ISTDP (sk ”pre-core”). Psykologer som påbörjat sin PTP kan också söka.

Krav för att bli godkänd: närvaro och aktivt deltagande vid samtliga kurstillfällen. Varje student åläggs att ha minst 3 ISTDP-terapier pågående parallellt med utbildningen. Sessionerna ska filmas för att användas som underlag för handledning inför övriga gruppen. Studenten ansvarar för att ta med sig terapifilm till kurstillfällena.

Anmälan: mejla din anmälan till niklas.rasmussen@gmail.com. Uppge följande i ditt mejl:

Namn, år för psykologleg (alternativt när du påbörjat PTP-tjänst), nuvarande arbetsplats samt tidigare erfarenheter av psykologiskt behandlingsarbete.

Sista anmälningsdag är 2023-06-30.

Varmt välkommen med din anmälan!

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close