Niklas Rasmussen, legitimerad psykolog

Jag har arbetat med psykoterapi och psykologisk behandling sedan 2005, mestadels inom den psykiatriska vården. Det har gett mig en bred kunskap om olika former av psykisk ohälsa. Oavsett vad du önskar hjälp med är chanserna goda att vi kan göra ett bra arbete tillsammans i en psykoterapi.
För mig är det viktigt att individanpassa psykoterapin och den terapimodell jag arbetar med, intensiv dynamisk psykoterapi (ISTDP), lämpar sig väl för det.

För psykologer och psykoterapeuter erbjuder jag psykoterapihandledning och utbildning i intensiv dynamisk psykoterapi (ISTDP).

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.

Jag har nyligen genomgått RFSL:s utbildning för privatpraktiserande terapeuter och blivit HBTQI-certifierad.


Kontakt

Rasmussen Psykoterapi AB
Mottagningsadress: Timmermansgatan 9, Stockholm

Mailadress: rasmussenpsykoterapi@gmail.com


Copyright Rasmussen Psykoterapi 2019 – All rights reserved

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close