Niklas Rasmussen, legitimerad psykolog

Jag har arbetat med psykoterapi och psykologisk behandling sedan 2005, mestadels inom den psykiatriska vården. Det har gett mig en bred kunskap om olika former av psykisk ohälsa. Sedan 2019 arbetar jag helt i privat regi. Oavsett vad du önskar hjälp med är chanserna goda att vi kan göra ett bra arbete tillsammans i en psykoterapi.
För mig är det viktigt att anpassa psykoterapin efter den unika person jag arbetar med och den terapimodell jag arbetar med, intensiv dynamisk psykoterapi (ISTDP), lämpar sig väl för det. Utöver min psykologutbildning har jag gått en treårig utbildning i ISTDP samt en treårig lära-och handledarutbildning inriktad på ISTDP.

För psykologer och psykoterapeuter erbjuder jag psykoterapihandledning och utbildning i intensiv dynamisk psykoterapi (ISTDP).

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.


Kontakt

Rasmussen Psykoterapi AB
Mottagningsadress: Timmermansgatan 9, Stockholm

Mailadress: rasmussenpsykoterapi@gmail.com


Copyright Rasmussen Psykoterapi 2019 – All rights reserved

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close