Psykoterapi

När vi mår bra har vi god kontakt med vårt känsloliv. Känslorna utgör en sorts inre kompass som hjälper oss att göra hälsosamma val i livet. De hjälper oss förstå vad vi vill (nyfikenhet), vilka människor vi vill vara nära (kärlek), förstå när våra gränser överträds (ilska), bearbeta förluster (sorg) och reparera misstag i relationer (skuld). Psykisk ohälsa uppstår när vi lärt oss att vissa känslor inte är önskvärda. Då kommer olika känslotillstånd trigga en rädslorespons i oss: ångest. Ångest är ett tillstånd man vill bort ifrån och därför utvecklar psyket olika former av undvikanden som syftar till att hämma upplevelsen av känslor och ångest: ältande tankar, självkritiska tankar, rationaliserande tankar, katastroftankar, dra sig undan, självdestruktiva beteenden osv. Våra undvikandestrategier är okända för oss: de ”sitter i ryggraden” och vi behöver hjälp att se och förstå dem. Ångest och olika former av undvikande utgör tillsammans en persons psykiska lidande. Lidandet kan se väldigt olika ut beroende på hur stark ångesten är och hur funktionshindrande undvikandestrategierna är.

I en psykoterapi hos mig hjälps vi åt att uppmärksamma dina undvikande strategier, hjälper dig att hantera din ångest och möta de känslor du undvikit så att du kan hitta tillbaka till din ”inre kompass” och må bättre. En förutsättning för detta är att vi bygger ett samarbete som präglas av trygghet, tillit och öppenhet.

Jag har erfarenhet av att arbeta med ett brett spektrum av psykiska besvär såsom depression, social fobi, olika former av ångest och problem att hantera relationer. Jag är van vid att möta människor med alltifrån lindriga besvär till komplex, psykiatrisk problematik. För personer med autismspektrumdiagnos eller psykossjukdom (t.ex. schizofreni) är mitt arbetssätt i regel inte till någon större hjälp och jag rekommenderar därför att personer med dessa diagnoser söker hjälp hos någon annan.

Den psykoterapimetod jag arbetar med är intensiv dynamisk psykoterapi (ISTDP: intensive short-term dynamic psychotherapy). Metoden har ett tydligt fokus på känslor och har sin teoretiska grund i psykoanalys och anknytningsteori.

Mer information om ISTDP finns här.

Kontakta mig via rasmussenpsykoterapi@gmail.com om du vill påbörja psykoterapi hos mig.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close